Ronin Ryu Dojo

Cheif Instructors Style

Hanshi Jörgen Lindberg

Soke Ronin Ryu Dojo International

Hanshi Serdar Kaleli

Sifu Tai Chi Ronin Ryu Dojo Turkey

Hanshi Berk Karadeniz

Cheifinstructor RRD Ninjutsu Turkey

624071
Today4
This Month892
3.223.3.251
Guests 1